Friday, January 19, 2018

ประชุมวิสามัญมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการ พลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีประเสน รองเลขาธิการและกรรมการ ร่วมประชุมวิสามัญมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ครั้งที่1/2561 พร้อมนายสัตวแพทย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาคสนามจาก สำนักงานลพบุรีและลำปาง เพื่อเตรียมแผนงานที่จะดำเนินงานในปี 2561 และ 2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ชั้น 18 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Monday, January 15, 2018

ลาดตระเวนฝั่งปางกะจา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ออกตรวจแนวรั้วไฟฟ้าฝั่งปางกะจา 
พังหัวดีออกนอกพื้นที่

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ออกสำรวจความเสียหายจากการที่ช้าง "พังหัวดี" ออกนอกพื้นที่เข้าไปในสวนของชาวบ้านฝั่งเพชร บูรณ์

ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ออกพบปะชาวบ้านและแจกปฎิทินมูลนิธิฯ ให้แก่ชาวบ้านในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี


รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ตรวจเช็คและซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปู

ปรับปรุงที่พัก แคมป์ 2

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรีช่วยกันซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานดี โดยเปลี่ยนจากการมุงด้วยหญ้าแฝงเป็นสังกะสีทั้งนี้เพื่ออายุการใช้งานได้นาน และคงทนมากขึ้น
พังนงนุชพบพังนงนุชบริเวณหมู่บ้านนางเงิน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร

พังสายทอง


พบพังสายทองอกมากินโป่ง บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน ซึ่งเป็นโป่งเทียมที่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2560

Thursday, January 11, 2018

พังนุ่น พังนงนุชเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ผูกปรับพฤติกรรมพังนุ่นและพังนงนุชชั่วคราว เพื่อเตรียมนำไปปล่อยในป่า เนื่องจากช้างออกหากินในแหล่งที่อยู่ของชาวบ้าน

2 elephants went out near the village so our Lampang field staffs chain  Pang Noon and Pang Nongnooch to rehabilitate for a moment before bringing them to deep forest. 

Wednesday, January 10, 2018

ปล่อยโซ่พลายโอเลี้ยง


หลังจากที่นำพลายโอเลี้ยงผูกเลี้ยงไว้ระยะหนึ่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีได้ปล่อยพลายโอเลี้ยงให้มีอิสระดังเดิม

Plai O-lieng was released after field staff chained him for a while. 

พังบัวคำและลูก (พลายบัวขาว)

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ดูแลช้าง 2 ตัวคือ พังบัวคำและพลายบัวขาวอย่างใกล้ชิด โดยมีการให้อาหารเสริมสำหรับแม่ช้าง และกล้วยสุกแก่ลูกช้างมาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 เดือนตามที่นายสัตวแพทย์แนะนำ พบว่า แม่ช้างยังไม่สามารถผลิตน้ำนมได้มากพอสำหรับให้ลูกช้างกิน เจ้าหน้าที่จึงต้องคอยป้อนกล้วยสุกสำหรับลูกช้างต่อไป จากการสังเกตุพบว่าลูกช้างมีร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย ไม่ซูบผอมเหมือนตอนแรก และเนื่องจากลูกช้างอายุยังน้อย ไม่สามารถกินหญ้าได้ มูลนิธิฯ จึงต้องให้กล้วยสุกต่อไป เพื่อไม่ให้ลูกช้างขาดแคลนอาหาร

Pang Buakam and her son Plai Buaklao had been feeding with supplementary and banana for a month but Pang Buakam did not  has enough milk for Plai Buaklao, now he is not seem to look skinny like before but he is too young to eat grass therefore, our field staff continue feed him banana.    


วาสนาและเอิ้น

วานนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ได้ออกติดตามช้างพบพังวาสนาและพังเอิ้นเล่นน้ำที่ลำสนธิ
Yesterday, our Lopburi field staff  had been tracking elephants they found Pang Wadsana and Pang Earn played in the water at Lamsonthi Creek. 

Tuesday, January 09, 2018

โครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า

 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในการอนุรักษ์ช้างไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 ได้จัด "โครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาช้างจำนวน 4 เชือก ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งพิธีปล่อยช้างดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

Provincial Electricity Authority (PEA) participates in Thai elephant conservation with Elephant Reintroduction Foundation continuously as in 2017 they hold the project of "Release Elephant Back to The Wild" to provide 4 elephants release to the nature which the ceremony of the releasing was set up on January 8, 2018 at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province.