Thursday, May 17, 2018

ร่วมประชุม 3 หมู่บ้าน


ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำอ้อม ได้เชิญเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ ขสป. ซับลังการ่วมประชุมกับผู้นำชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับช้างเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2561 ที่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม หมู่ 7 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ป๋อมแป๋มและซับลังกา
วันนี้ (16/5/2561) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำซับลังกาเจอพังป๋อมแป๋ม และพลายซับลังกาพากันเดินอยู่บนเส้นทางลาดตะเวนประมาณกิโลเมตรที่ 2
Our Lopburi field staffs meet Pang Pompam and Plai Sublangka on the survey road at KM2.

Wednesday, May 16, 2018

ทางเข้าแม่ป๋อน


ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อน ฝนตกหนักในพื้นที่ จ.ลำปาง ทำให้ทางเข้าแคมป์ 1 แม่ป๋อนเดินทางอย่างยากลำบาก รถยนต์ไม่สามารถเข้าได้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ต้องเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์
There was heavy rain at Lampang Province last week, the road at camp1 was slippy therefore our staffs had to use motorcycle instated of the car. 

ตรวจสุขภาพ


เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
Our Lampang field staffs annual health check up at Surasakmontri Hospital. 

Tuesday, May 15, 2018

รั้วไฟฟ้าฝั่งปางกะจา
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (แคมป์ 2) ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งปางกะจา
Yesterday, our Lopburi field staffs (Camp 2) were cutting tall grass along the sufficiency electric fence at Panggraja area.

รั้วไฟฟ้าฝั่งโนนสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นี้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ (แคมป์ 1) ได้ช่วยกันออกตรวจดูความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ฝั่งหมู่บ้านโนนสวรรค์ และช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงออก โดยพบพังจันดีเดินหากินใกล้ตามแนวรั้วอยู่เพียงตัวเดียว

On May 14, 2018 Our Lopburi field staffs (Camp1) check sufficiency electric fence at Ban Nhoonsawan then they cut high grass along the fence. They also found Pang Jandee live near by the fence line.   

Monday, May 14, 2018

พลายโอเลี้ยง Plai O-leing


พังบัวคำและลูก

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อติดตามช้างพบว่า พอเริ่มเข้าฤดูฝนช้างเริ่มกระจายลงมาทางล่างบ้างแล้ว เพราะตอนนี้ไม่เจอช้างอยู่ทางฝั่งปางกะจา ในภาพคือพังบัวคำและลูก (พลายบัวขาว)

Sublangka Wildlife Sanctuary enters to rainy season, the green grass grow over the forest so elephants move down to south of Sublangka. This is picture of Pang Buakam and her son (Plai Buakao). 
พลายฉลาดอีกแล้ว

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.นี้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้างพบร่องรอยของพลายฉลาดออกนอกพื้นที่ จึงแกะรอยตามและนำกลับเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

On May 13, 2018 Our Lopburi field staffs found Plai Chalard's trails. Then the staffs  found him after that they fetched him back to the forest.ช้างกลุ่มใหญ่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีพบช้างกลุ่มใหญ่หากินอยู่บริเวณ กม.ที่ 3 กลุ่มนี้ประกอบด้วยพังวาสนา พังเอิ้น พังพรธิตา พังน้องใหม่และพลายคริสมาสต์ 

On May 12, 2018 our Lopburi field staff found a big group of elephants at KM.3, they are Pang Wadsana, Pang Earn, Pang Pornthita Pang Nongmai and Plai Christmas. 

Friday, May 11, 2018

มะไฟปลอดสารพิษ


หลังจากเดินตามช้างมานาน ก็เจอต้นมะไฟออกลูกอย่างดกกลางป่าใหญ่ ปลอดสารพิษแน่นอน
Our field staff found a lot of Ma fai (Burmese Grape) in the forest. 

ตามต่อไป (พลายฉลาด)

วันนี้เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังกันออกติดตามพลายฉลาดอีก เพื่อที่จะผลักดันให้เข้าพื้นที่ป่า ซึ่งยังคงเจอแต่ร่องรอย
Today our Lopburi field staffs track Plai Chalard again but they meet only his trails. 


ผลงานพลายฉลาดอีกครั้ง

ช่วงบ่ายของวันที่ 9/5/2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่หน่วยต้นน้ำลำสนธิ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีช้างออกนอกพื้นที่ จึงได้ออกสำรวจพื้นที่พบว่า พืชผลทางการเกษตรเสียหาย มีทั้งมะม่วง ขนุนและกล้วย โดยเฉพาะกล้วยได้รับแจ้งว่าเสียหาย 100 กว่าต้น แต่เจ้าของแปลงนี้ไม่ได้เรียกค่าเสียหาย เพียงแต่ให้ระวังอย่าให้ช้างเข้ามาอีกจากร่องรอย จากการสำรวจร่องรอยเจ้าหน้าที่คาดว่า น่าจะเป็นพลายฉลาดWednesday, May 09, 2018

ลาดตระเวนและสำรวจรั้วไฟฟ้าตามแนวคลองละมุด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา (หน่วยต้นน้ำลำสนธิ ) ร่วมกันออกลาดตระเวนและสำรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงตามแนวคลองป่าละมุด ผลจากการลาดตระเวนไม่พบผู้กระทำผิดและผลจากการสำรวจรั้วไฟฟ้าพบมีต้นไม้หักใส่รั้วบางเป็นบางช่วง จึงได้ช่วยกันตัดและนำออกเรียบร้อยแล้ว

Our Lopburi field staff and Sublangka Wildlife Sanctuary's ranger surveyed sufficiency electric fence at Palamud creek area, they found the tree broke over the fence so they moved the tree out already. 


Tuesday, May 08, 2018

ห้วยแม่สะป๊วด

พบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 9 ตัว (พังดอกรัก-พังเพชรา-พังหนึ่ง-พังปานดาว-พังวาเลนไทน์-พังกันยา-พังคำดี-สีดอสมบัติ-สีดอไมตรี) หากินอยู่บริเวณลำห้วยแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Found 9 elephants at Measapod Creek (Pang Dokrak, Pang Phetchara, Pang Nhung, Pang Pandao, Pang Valentine, Pang Kanya, Pang Kamdee, Sidor Sombat and Sidor Mitri).


สำรวจศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมานี้ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้พาคณะสถาปนิกเข้าสำรวจศูนย์การเรียนรู้  เพื่อปรับปรุงอาคารให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation led the group of architect to explore Knowledge Center to renovate the building to suit the climate and the environment of Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi
แคมป์ 1 แม่ป๋อนเนื่องจากเป็นช่วงพายุฤดูร้อน มีฝนตกหนักในพื้นที่จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ซ่อมแซมถนนทางเข้าแคมป์ 1 แม่ป๋อน โดนนำกระสอบใส่ทรายเข้าเติมพื้นถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะ เพื่อป้องกันอันตราย
Our Lampang field staffs are restoring Camp1 road, the erosion of road is caused by the heavy rain.