Monday, April 23, 2018

รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ จ.ลำปาง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำสิ่งของ (ยาสามัญประจำบ้าน) เข้ารดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ของภาคเหนือแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างออกนอกพื้นที่รอบ ๆ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนที่อาศัยรอบ ๆ พื้นที่

บ้านหัวทุ่งพัฒนา

ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าแข ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา

กำนันต.เสริมขวาตำบลเมืองยาว


อ.แม่ทา จ.ลำพูน

เขตรักษาพันธ์สุตว์ป่าดอยผาเมือง

ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

สีดอมารวย


พบสีดอมารวยหากินบริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยง
Sidor Maruay lives at Meakieng Creek area.

Sunday, April 22, 2018

กล้วยสำหรับบัวขาวเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี จัดซื้อกล้วยน้ำว้าเก็บไว้สำหรับทยอยนำไปให้พลายบัวขาวกิน(ลูกของพังบัวคำ)
Our Lopburi field staffs buy bunch of bananas for Plai Buakao(Pang Buakan's baby).

Saturday, April 21, 2018

อยากกินกล้วย

 พบร่องรอยช้างออกนอกพื้นที่ ที่บ้านซับใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
Found an elephant's trail at Ban Subyai, Tambon Wangthong, Pakdeechumpol District, Chaiyaphom Province.และในวันเดียวกัน พบว่ามีช้างออกนอกพื้นที่อีกหนึ่งจุด ที่บ้านตะเคียนโพรง ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ คาดว่าช้างที่ออกไปนอกพื้นที่อาจจะเป็น พลายฉลาด หรือ พลายสุทิน
And we found elephant's trails at Ban Takienprong too.


Friday, April 20, 2018

ช้างซับลังกา


ช้างพังวาสนา พังเอิ้น พังพรธิตา พังน้องใหม่กับลูก และสีดอสุทัศน์หากินบริเวณ สระน้ำ กม.12 ป่าซับลังกา

Pang Wadsana, Pang Earn, Pang Pornthita, Pang Nongmai with her baby and Sidor Suthas live at the pond at Km.12 of Sublangka Wildlife Sanctuary.  

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านหนองใหญ่ จ.ชัยภูมิ หลังจากที่ตรวจพบว่ามีต้นไม้ล้มทับรั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นผลจากพายุฤดูร้อน
Our Lopburi field staff are restoring sufficiency electric fence at Ban Nhongyai, Chaiyaphom Province. The fence broke after heavy summer storm.   

Wednesday, April 18, 2018

ลูกช้างพบลูกช้างเกิดใหม่ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง คาดว่าเป็นลูกของพังดารา ยังไม่ทราบเพศที่แน่ชัด เนื่องจากเกิดในช้างกลุ่มใหญ่ มีแม่รับช่วยดูแลจำนวน 8 ตัว ได้แก่ ช้างพังเพชรา พังหนึ่ง พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว พังดวงดาว พังดารา พังปานดาว และพังคำดี และช้างยังไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ จากการสังเกตคาดว่าช้างได้เกิดมาหลายวันแล้วเนื่องจากมีท่าทางการเดินที่คล่องแคล่ว 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จะเข้าป่าเพื่อติดตามเพศและแม่ของช้างอีกครั้ง

Found new born baby elephant at Doi Phamaung Forest, expected that Pang Dara's but not know the gender of the baby elephant exactly. This is a big group of elephants (Pang Phetchara, Pang Nhung, Pang Tukta, Pang Dokkaew, Pang Dongdao,Pang Dara, PangPandao and Pang Kamdee) so our field staff can not to stay close to the elephant to check it.    

พลายพลัง

พบพลายพลังหากินบริเวณหมู่บ้านทุ่งหลวง และเริ่มมีอาการตกมัน
Plai Phalang lives near Ban Thongluang and he is getting in musth period.

Wednesday, April 11, 2018

อาหารช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ตัดกล้วยสำหรับเป็นอาหารแก่ช้างที่ผูกปรับพฤติกรรมที่แคมป์ 2 แม่ยาว
Our Lampang field staffs are preparing banana tree for rehabilitated elephants at camp2. 

ตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ตรวจความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
Our Lampang field staffs check sufficiency electric fence.

ด้านหลังศูนย์บริการประชาชนทางหลวงขุนตาล
Behind Khuntal Highway Service Center.
 อ่างเก็บน้ำแม่ปู
Mea Poo ReservoirMonday, April 09, 2018

พังพรรษา
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ นำช้างพังพรรษาไปปล่อยหลังจากที่ช้างหลุดออกมาบริเวณบ่อดินดำ
Our field staffs bring Pang Pansa to live in deep forest after she has gone out to Ban Buadindum.