Thursday, August 10, 2017

ดูแลรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งปางกะจา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ออกลาดตระเวนและดูแลรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้หญ้าและต้นไม้อื่นโตเร็ว  เพราะหากมีหญ้าหรือใบไม้ไปโดนรั้วไฟฟ้าดังกล่าว อาจทำให้เกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซับลังกาซึ่งจะมีลมแรง บางครั้งทำให้ต้นไม้หักมาทับรั้วหรือเสาทำให้เสียหาย จึงต้องมีการออกตรวจตรารั้วไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอNo comments: